Anasayfa / 228 Ada 7,8,9,10,11 ve 12 no'lu Parseller1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı