Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » Bağlantılar
Müdürlük Etkinlikleri
 
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
 
1
Belediyemiz kurumsal kimlik çalışmalarına başlanarak Şubat 2016 tarihine kadar tamamlamak.
77
2
Elektronik Bilbordun daha aktif olarak kullanılması ve daha fazla kişi ile iletişim bağı kurabilmemiz amacıyla Elektronik bilboard da yayınlanan önemli gün ve haftalardaki kutlama yayınlarını 13 adetten 43 adede çıkarılması için gerekli olan tasarım çalışmalarını Mart 2016 tarihine kadar tamamlamak.
77
3
ALO 153 BİMER,CİMER,OUTLOOK müşteri talep/şikayet hatları üzerinden Kurumumuza ulaşan dilekçelere geldiği günden itibaren Müdürlüklerle istişare ederek 15 gün yasal süresi dolmadan 8 gün içinde cevap vermek.
77
4
Kurumun daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla network ağını Mayıs 2016 tarihine kadar yenilenmesini sağlamak.
77
5
Belediye faaliyetlerimizin düzenli bir şekilde duyurulması amacıyla 3 aylık periyotlar halinde 500 adet basın bülteni hazırlayarak İlçe genelindeki kurum,kuruluş ve STK lara dağıtımını yapmak.
77
6
Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin  tanıtımının yer alacağı 2 Dergi ve 3 gazete çalışması yapılarak yayınlamasını ve dağıtımını sağlamak.
77

 

 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
7İlçemizin çeşitli Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ;Tam Parsellerden satışa uygun olanlardan % 80 lik kısmının; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile , şüyulu arsalardan satışa uygun olanlardan % 80’ lik kısmının maliklerine ulaşmak sureti ile 31.11.2016 tarihine kadar satışının gerçekleştirerek Belediyemiz Gelirlerinin artırılması15
8

Kadastro Paftalarının Yenilenmesi” 22-a çalışmalarının tamamlanması durumunda; ilçemizin Hasanoğlan Mahallesi Karakız Deresi mevkiinde bulunan ve İlçemizi Akyurt’a ilçesine bağlayacak olan çevre yolu civarında bulunan 24 Adet taşınmazdan çevre yolu içerisinde kalan 17 257.68 m². lik alan ile ilgili olarak Uzlaşma Komisyonu Marifetiyle Malikler ile Makul Değerler üzerinden anlaşarak 31.11.2016 tarihine kadar Kamulaştırma İşlemlerini gerçekleştirmek.

15
9Kentsel Dönüşüm Projesi 1 nci Etap Çalışmaları çerçevesinde anlaşma sağlanamayan 11 adet parsel ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak 30.08.2016 tarihine kadar tamamlanması.15
10

İlçemizin Kemalpaşa Mahallesi 1170 Ada 1 parsele Kat Karşılığı olarak inşa edilen Ticaret Merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 Adet Ofis ve 3 Adet işyerinin (Dükkanın) 31.10.2016 tarihine kadar satışının gerçekleştirilerek 600.oo.-TL (AltıyüzbinTürklirası) gelir elde edilmesi.

15
11

İlçemizin Kemalpaşa Mahallesi 1170 Ada 1 parsele Kat Karşılığı olarak inşa edilen Ticaret Merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yaşam Merkezi’nin (Bay-Bayan Hamamı) İşletmesinin 15.10.2016 tarihine kadar ihale ile kiraya verilmesi.

15
12

İlçemizin Kurtuluş Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 3 Adet işyerinin (Dükkanın) 15.05.2016 tarihine kadar satışının yapılarak yaklaşık olarak 300.000.oo.-TL (ÜçyüzbinTürkLirası) gelir elde edilmesi.

15
13

Müşteri Talep ve şikayetlerinde aynı gün içerisinde talebi alarak 12 Gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırmak.

15

 

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
14Muhtelif Mahallelere Asfalt Kaplama -  Asfalt Yama Yapımı işini bir önceki yıla göre % 5 arttırmak.11
15Muhtelif mahallelere imarlı yol açımını bir önceki yıla göre %20 artırmak11
16Muhtelif Mahallelere Malzemeli Yol Bakımını bir önceki yıla göre % 15 arttırmak.11
17Muhtelif Mahallelere 3 Adet Park Yapımı11
18Muhtelif Mahallelere 10 Adet Park Revizesi11
19*Merkez Mahallelere 3 Adet Muhtarlık Binası Yapımı (Yenimahalle Muhtarlığı A.B.B.B.)11
20Muhtelif Mahallelere  5.000  m² Tretuar Yapılması11
21İŞKUR işbirliği ile Proje hazırlanarak Yatırım Projelerimizde %100 İş Gücü İstihdamı sağlamak.11
22Müze Evi ve Kültür Binası Yapımı11
232 Adet Anaokulu Yapılması11
241 Adet Köy Ürünleri Pazarı Yapılması11
251Adet Kapalı Pazar Yapımı11
261 Adet Kentsel Dönüşüm Hizmet Binası Yapımı Devam Ediyor11
27Belediye Hizmet Alanına Atölye ve Otopark Alt Yapı Çalışmalarının Yapılması11
28Müşteri Talep ve şikayetlerinde aynı gün içerisinde talebi alarak 14 Gün (iki hafta) içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırmak.11

 

 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
29Yıl sonuna kadar işçi ve şirket elemanlarının geriye dönük bakiye toplam izinlerinin %40’ını kullandırmak71
302016 Mart ayından itibaren her ay 1 eğitim, 12. ayın sonunda personel başı toplam 15 saat eğitim vermek71
31Kadrolu işçilerin sicil dosyalarının taranarak, geriye dönük puantaj, rapor ve izin evraklarını ile özlük evraklarını temmuz ayı sonuna kadar dijital ortama aktarmak71

 

 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
32Müşteri talep ve şikayetlerinde aynı gün içerisinde talebi alarak 4 gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırmak 
332016 Yılı Sonuna kadar  3 adet çöp aracının alınması 

 

 KALİTE SİSTEM BÖLÜMÜ 
342016 yılı 1. İç tetkiki Nisan  ayı sonuna kadar 2.İç tetkiki Eylül ayı sonuna kadar yapmakKSB
35Temmuz ayı sonuna kadar, kurumumuzla ilgili yapılan hizmetlerin memnuniyetinin ölçülebilmesi ve hizmet kalitemizin artırılması için 1 defa  detaylı Dış Tetkik yaptırmakKSB
363 ayda bir birim müdürleri ile kalite çemberi oluşturup kalite ve müşteri memnuniyeti adına genel değerlendirme yapmakKSB
37ISO 9001-2008 ve 2015 arasındaki revizyonları dökümantasyonları ISO 10002:2004 revizyonlarını içeren ine ve iç tetkikçilere ISO Standartları konusunda 45 gün eğitim alınmasını sağlamakKSB

 

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
38

Kültür Merkezinin halk tarafından  kullanabilirlik oranını artırmak, Kültür Merkezinde yapılan faaliyetlerin ve Merkezin tanıtımının yapılması için çalışmalar yapmak.(Bilboard,afiş,broşürler)

21
39Kültür Merkezinde  yapilan çalışmalarla ilgili memnuniyette  en az % 80 oranını yakalamak21
40

Müşteri talep ve şikayetlerinde aynı gün içerisinde talebi alıp 5 gün içerisinde olumlu  veya olumsuz olarak sonuçlandırmak.

21

 

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
41Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması sonucu TAKBİS sistemi ile tapu kayıtlarının kontrolüne 2016 yılı içerisinde %10 karşılaştırılmasının yapılması ve beyanı olmayanların beyana davet edilmesine devam edilecektir.12
42

Müşteri taleplerine 3 iş günü içerisinde geri dönüşüm yapılacaktır.

12

 

 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
43Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalarda, Belediyemizin ve Kamunun Yararı gözetilerek; Belediyemizin maddi açısından daha fazla zarara uğramasını önlemek açısından, davaların Karara çıkış tarihleri itibari ile en geç 7 (On) gün içerisinde karşılılık protokol dahilinde anlaşma zemini oluşturmak61
44

İhtiyaç duyulması halinde; Birim Müdürlükleri tarafından yürütülen iş ve işlemler ile ilgili görüş (mütalaa) taleplerinin 10 (On) iş günü içerisinde cevaplandırmak sureti ile İdari işleyişe yardımcı olmak.

61
45Müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde çalışarak davalık veya icralık olunmadan ihtilaf konularının sulh yoluyla çözülmesini sağlamak.61
46

Kentsel dönüşüm kapsamında belediyemizce açılan kamulaştırma davalarının 6 ay içerisinde  karara çıkışını sağlamak.

61

 

 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
47

Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalışan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışını sağlayacak çalışmalar yapmak(eğitim, birimler arası toplantı, özel kaleme gelen vatandaşlardan görüş alma v.b)

01
48

Toplumun her kesiminden vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek, gerek şahsi istekleri gerekse ilçemizin gelişimi, kalkınması için görüş ve önerilerini öğrenmek için belediyemizde ağırlamak(çay sohbeti, etkinlikler öncesi ve sonrası sohbetler, ilçemizle ilgili yapılan toplantılara davet v.b)

01
49

Toplumun her kesiminden vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek, gerek şahsi istekleri gerekse ilçemizin gelişimi, kalkınması için görüş ve önerilerini öğrenmek için belediyemizde ağırlamak(çay sohbeti, etkinlikler öncesi ve sonrası sohbetler, ilçemizle ilgili yapılan toplantılara davet v.b)

01

 

 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
50

Hasanoğlan mahaallesi geneli Revizyon Uygulama İmar Planına esas Parselasyon planlarının 31 Aralık tarihine kadar hazırlanması hedeflenmektedir.

13
51

812 Hektarlık Kurtuluş-Tatlıca Mahalleleri İlave Revizyon İmar Planlarının tamamlanarak 30 Haziran tarihine kadar onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine göndermek hedeflenmektedir.

13
52Küçük Sanayi Bölgesi içerisinde Belediye Hizmet Alanı ve çevresine ait İmar Planına esas Parselasyon planlarının 31 Ağustos tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.13
53

Yenimahalle ve Üçevler Mahallesi hızlı tren hattı Kamulaştırması sonucu; Revizyon İmar Planının yapılmasına ait ön araştırmaların tamamlanarak İmar Planı teklifinin 31 Aralık tarihine kadar hazırlanması hedeflenmektedir.

13
54

Hasanoğlan Semti Avdan Mevkii ve çevresine ait Revizyon İmar Planının 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

13
55

42 Hektarlık Hasanoğlan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Bakanlar Kurulundan onaylanmasına müteakip Fizibilite çalışmalarının başlatılması hedeflenmektedir.

13
56

Hasanoğlan Sanayi bölgesinde bulunan Sit Alanı ile ilgili Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak yapılacak olan Koruma Amaçlı İmar Planının 31 Aralık tarihine kadar hazırlanması hedeflenmektedir.

13
57Süleymanlı mahallesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dönüşüm Projesinin Fizibilite Çalışmalarına katkıda bulunarak tamamlanması hedeflenmektedir13
58

Makine Kimya, Roketsan ve Baştaş Revizyon İmar Planı ile ilgili Kurum görüşlerinin sonuçlandırılarak İmar Planı çalışmalarının 30 Eylül tarihine kadar onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi hedeflenmektedir.

13
59

Lalabel Mahallesi İlave Revizyon İmar Planı ile ilgili Fizibilite çalışmalarının 30 Eylül tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

13
60Mevcut İsmet Paşa Parkı ve ASKİ hizmet alanı ve çevresine ait alanın İmar ve Parselasyon planlarının 31 Aralık tarihine kadar  tamamlanması hedeflenmektedir13
61Katı Atık Ayrıştırma Tesisi kurulması için ön fizibilite çalışması tamamlanmış olup, parselasyon ve imar planlarının 31 Aralık tarihine kadar  tamamlanması hedeflenmektedir13
62

Belediyemiz Yeşildere, Akçaali, Kayadibi, Süleymanlı ve Tekke dış mahallelerinin Halihazır ve Jeolojik etütlerinin 31 Aralık tarihine kadar İller Bankası tarafından yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

13
63

Belediyemiz Küçük Sanayi Bölgesinde ardiyeler için 2. Etap her türlü proje çalışmaları 30 Haziran tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

13
64

Kentsel Dönüşüm Alanı içinde bulunan 1. etap 596 adet Konut Yapım İşine ait İnşaat Ruhsatların 29 Temmuz tarihine kadar düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

13
65İlçemiz Kayadibi Mevkiinde Düşünülen Yöresel Ürünler Satış noktalarının fizibilite ön çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması13
66Kentsel dönüşüm alanı(riskli Alan+rezrv yapı alanı) bütününde alt yapı projelerinin 30 Haziran tarihine kadar tamamlanması.13
67Hasanoğlan Sanayi Alanı Samsun yolundan giriş-çıkış sağlanan yollara Estetik görünümlü tanıtım ve giriş panolarına ait Proje çalışmalarının 30 Nisan tarihine kadar tamamlanması13
68İnşaat Ruhsatı ve İskân belgeleri başvurularında istenilen evrakların tam olarak hazır olması halinde 2 gün içerisinde tüm işlemlerin sonuçlandırılması 2016 yılının ilk ayından itibaren uygulamaya başlanması hedeflenmektedir13

 

 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
69Elmadağ Genelinde 10 Adet Parkın Oyun Gruplarının Yenilenmesi 2016 yıl sonuna kadar hedeflenmektedir17
70Bölgemiz Park alanlarının içinde İhtiyaç olan en az 5 adet fıtness spor gruplarının yerleştirilmesi hedeflenmektedir17
71Yapımı Devan Eden Küçük Sanayinin Çevresinin % 100 Olarak bitkilendirilmesi hedeflenmektedir17
72İlçe genelinde 4000 adet ağaç fidanı dikilmesi 2016 yılı sonuna kadar hedeflenmektedir17
73

Müdürlük bünyesinde sera kurularak 2016 yılı sonuna kadar mevsimlik çiçek yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

17
74

En az iki adet ağaçlandırma alanının hazırlanması ve 10.000 adet fidan dikiminin yapılması hedeflenmektedir.

17
75Müşteri memnuniyeti anketinin yazılması hedeflenmektedir17

 

 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
76

2016 yılı içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hasanoğlan bölgemizde  yapılması düşünülen gübre atık tesisinin projeleri tamamlanacaktır.

21
77

2016 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesine sinek ilaçlama makinesi alımı sağlanacak ve kurulacak ekiple birlikte 15 gün aralıklarla ilçemizde ilaçlama yapılacaktır.

21
78

Bu yıl içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana 100 kodralık yeni kurban satış yeri yapılacaktır

21
79

Çevre ve hayvan sevgisini vatandaşlara benimsetmek ve sevdirmek için, bilgilendirme broşürleri , cd, , eğitim vb.çalışmalar yapılması,

21

 

 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
80İlçemiz genelinde cadde ve sokaklar için Çöp konteynırı ve Çöp Bidonu sayısını % 10 arttırmak27
81Belediyemiz Çöp Toplama ( Evsel Atıkların ) hizmetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların %95'ini geri dönüşüme yönlendirmek27
822016 yılı nisan mayıs aylarında; özellikle toplu konutların bulunduğu bölgelerde ( Tatlıca, Kemalpaşa,) günü birlik gece vardiyasında çöpleri alınan toplu konut önlerinde bulunan konteynırların kaldırılarak, belirtilen mahallelerin % 30 oranında poşet sistemine geçirilmesi sağlamak. Poşet sistemine geçilen bölgelerde bulunan konut, işyerleri sahiplerine sistemle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmasını sağlamak ve el broşürü dağıtmak.27
83Müşteri talep ve şikâyetler, Talebin önemine göre yapılması gerekenlere anında müdahale edilerek sorun giderilecek, yazılı gelen talepler Müdürlüğümüze intikalinden sonra 5 gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır27
84Poşet uygulamasına geçilen bölgelerde Haftada bir kez Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz poşet dağıtımını sağlamak27

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
85

2016 Yılında normal nikâhlar dışında, sadece özel günlerde (Sevgililer günü, Anneler günü gibi) kişilerin talebi doğrultusunda yılda 2 kez başkanımızın katılımlarıyla toplu nikâh töreni yapılmasını sağlamak.

10
86

Çalışanların Motivasyon Düzeyini Artırabilmek İçin Hizmet İçi Eğitimleler verilerek çalışma düzeyini  % 100 Oranında Artırmak.

10
87

Posta Pulu Yerine PTT Müdürlüğünden Posta Yükünün Yoğunluğuna Göre Ücret Alma Makinesi Alarak Posta Göndermede, Zamandan Ve Ücretten % 30 Oranında Tasarruf Sağlanması.

10

 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
88Birimize başvuru yapan sıhhi işyerlerine aynı iş günü içerisinde, gayrisıhhi işyerlerine 5 iş günü içerisinde umuma açık istirahat eve eğlence yerlerine 30 iş günü içerisinde ruhsatlandırmak.16
89

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunana toplam (1145) işyerinin 31.12.2016 tarihine kadar tamamının denetimi yapılacaktır.

16
90

Müdürlüğümüzce 2016 yılı hedeflerine 1145esnafın  %25 anket yaptırarak esnafın memnuniyet ölçümleyerek en az % 80 oranını yakalamak.

16
91

İlçemizi  4 Ayrı bölgeye bölerek (1.Bölge Elmadağ Merkez 2. Hasanoğlan 3. Yeşildere 4. Süleymanlı ve Tekke arası mahalleler)  2 kişilik ekipler oluşturarak Şikayete konu olan tüm bölgeler genelinde Çevre Kontrollerini  Denetim altına alınmasını sağlamak.

16


Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.