Gazi ŞAHİN | Elmadağ Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN
Elmadağ Belediye Başkanı

 Başkanın Mesajı...
 Başkana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmadağ

Belediye Hesap Numaraları
Halk Bankası IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta Çeki Hesabı 226523

Etkinlik Takvimi

Etkinliklerimizi günlere göre inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?Görüşleriniz bizim için önemlidir, lütfen anketimize sizde katılın
ELMADAG
Hava Durumu Elmadağ
Ana Sayfa » İhale İlanları
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ (İŞYERİ)  KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

      1.- Aşağıdaki tabloda Mahallesi, Ada / parsel numarası, Alanı, Arsa Payı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale günü ve saatleri belirtilen işyerleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci  maddesi kapsamında Açık Teklif  Usulü ile kiraya verilecektir.

 

İLÇEMİZİN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE BULUNAN VE 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEN

 MÜLKİYETİ BELEDİYEZİ AİT  BÜFE YERİ , TAKSİ DURAKLARI İLE İŞYERLERİNİN 

Mah.si

Bağ.

 Böl. No

Ada

Par.

İşyerinin Alanı m2.

Arsa Payı

Cinsi

Muhammen Bedeli

(3 Yıllık Kira Bedeli üzerinden)

Geçici Teminatı

İHALENİN

Tarihi

Saati

İsmetpaşa

B.Ecevit Cd

-----

-----

---

8,64

----

Taksi

Durağı

(225.-TL x 36 Ay = 8.100.-TL)

8.100.-TL                        

243.-TL

08.05.2017

10:00

Yenice H.Manav Cd

-----

-----

---

8,64.

----

Taksi

Durağı

(225.-TL x 36 Ay = 8.100.-TL)

8.100.-TL           

243.-TL

08.05.2017

10:15

Yenice Ank.-Sam. Yolu Kenarı

-----

-----

---

8,64

----

Taksi

Durağı

(225.-TL x 36 Ay = 8.100.-TL)

8.100.-TL           

243.-TL

08.05.2017

10:30

Yenimah. R.Yağcıoğlu

-----

-----

---

12:00

----

Büfe Yeri

(265.-TL x 36 Ay = 9.540.-TL)

9.540.-TL                        

287.-TL

08.05.2017

10:45

Lalabel

-----

-----

---

9:00

----

Büfe Yeri

(250.-TL x 36 Ay = 9.000.-TL)

9.000.-TL                        

270.-TL

08.05.2017

11:00

Has.Bah. Menderes

-----

-----

---

12:00

----

Büfe Yeri

(200.-TL x 36 Ay = 7.200.-TL)

7.200.-TL                        

216.-TL

08.05.2017

11:15

Has.Hvz. Çed Deresi

-----

-----

---

9:00

----

Büfe Yeri

(185.-TL x 36 Ay = 6.660.-TL)

6.660.-TL                        

200.-TL

08.05.2017

11:30

Has.Bah. Menderes

6

-----

5817

43,85

58/1211

İşyeri

(175.-TL x 36 Ay =6.300.-TL)

6.300.-TL                        

189.-TL

08.05.2017

11:45

Has.Bah. Menderes

5

-----

5817

17,10

23/1211

İşyeri

(90.-TL x 36 Ay = 3.240.-TL)

3.240.-TL                        

98.-TL

08.05.2017

13:00

Has.Bah. Menderes

4

-----

5817

187,56

279/1211

İşyeri

(560-TL x 36 Ay = 20.160-TL)

20.160.-TL                        

605.-TL

08.05.2017

13:15

Has.Bah. Menderes

7

-----

5817

87,69

115/1211

İşyeri

(275.-TL x 36 Ay = 9.900.-TL)

9.900.-TL                        

297.-TL

08.05.2017

13:30

Has.Bah. Menderes

3

-----

5817

10,88

15/1211

İşyeri

(80.-TL x 36 Ay = 2.880.-TL)

2.880.-TL                        

87.-TL

08.05.2017

14:00

 

     2.- Kiralamaya konu Şartname idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 50.-TL (ElliTürklirası) karşılığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

     3.- İhaleye  ilişkin her türlü tüm Vergi,Resim,Harç ve Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.

     4.- İhaleye katılabilmek için;2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

     5.-Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ve İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

      6.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihalesine katılmak istedikleri Büfe Yerinin, Taksi Durağının ve İşyerinin ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

      7.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

      8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

      9.- Kiraya verilecek Büfe Yerlerini,Taksi Duraklarını ve İşyerlerini mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen Büfe Yerlerini,Taksi Duraklarını ve İşyerlerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için kiraya verilmesi düşünülen taşınmazların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Dükkan (İşyeri) teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

    10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

     11.- Kiraya verilecek işyerleri ile ilgili  geniş bilgi almak isteyenler Emlak  ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

    12.- İlanda belirtilmeyen haller için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

             2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği ilanen duyurulur.    13 / 04 / 2017