T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Tarihçe

 

     Elmadağ Tarihçesi

     İç Anadolu Bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde yer alan Elmadağ Ankara’nın 41 Km. doğusunda adını aldığı Elmadağ’ın Kuzeydoğu eteklerinde kurulmuş; çok eski bir yerleşim alanıdır.

     Yapılan arkeolojik araştırmalardan elde edilen prehistorik eserler, Elmadağ ve çevresinin çok eski medeniyetlere sahne olduğunu göstermektedir.. Bu araştırmalara göre M.Ö. 547’ye kadar Frigler ve Lidyalılar, M.Ö.84’e kadar Persler ve değişik kavimlerin varlıklarını sürdürdüğü yöre bu tarihten sonra Roma İmparatorluğunun eline geçmiştir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler 1073’ten sonra yörede etkin olmuşlardır. Anadolu’ya yapılan Moğol saldırılarından da nasibini alan yöre Moğol İmparatoru Boycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu tarafından yakılıp yıkılmıştır.

     Denizden yüksekliği 1135 m. olan ve oldukça arızalı bir topografyaya sahip olan ilçemizin batısı kısmen düzlüktür. Her tarafından derin vadilerle yarılmış yaylalar üzerinde aşınmış tepeler ve sırtlar yer alır. Güney batısında 1862 m. yüksekliğe sahip Elmadağ, kuzeyinde ise 1995 m. yüksekliğinde kütle halinde İdris Dağı bulunur. İlçeyi boydan boya geçenek akan ve kuzeyde Kızılırmak ile birleşen Kargalı Deresi kar ve yağmur suları ile beslenen düzensiz bir rejime sahip bir akarsudur.

     İlçemiz Perme-Trias yaşlı kalkerlerle, plosen formasyonları üzerinde yer alır. Bu alanın büyük bir kısmı mermerleşmiş beyaz kalker ile kaplıdır. Bazı kısımlarında ince kil tabakaları bulunur. Kalker tabakaları doğuda ve güneyde; yüzeyde görülürken batıya gidildikçe üzeri örtü tabakaları ile kaplıdır.Kargalı deresi çevresinde dar bir şerit halinde kalınlığı fazla olmayan alivyal topraklar yer alır. Kuzeybatısında plosene ait kırmızımsı esmer renkli killi seriler bulunur.

     Yöre kışları soğuk ve sert geçen karasal iklimin etkisi altındadır. Yüksek ve dağlarla çevrili olması sebebiyle gece-gündüz ve yaz-kış sıcaklıkları arasında büyük farklılıklar görülür.

     Kar yağışları Kasım ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürer. En fazla yağış Ocak ayında görülür. Sonbahar mevsiminin son aylarında sis vardır. Rüzgar her yönden esse de Güneydoğu yönünden esen rüzgar daha etkilidir.

     Hasanoğlan Tarihçesi

     Hasanoğlan, Başkent Ankara’nın 34 km doğusunda Elmadağ ilçesine bağlı, bir kasabadır.

     Ankara ‘nın – Samsun karayolunun Hasanoğlan’a ayrılan kavşağında “Hasandede” diye ün alan yatır ve onun yanı başında “Hasandede Pınarı “ mevcuttur. Hasandede yatırı köyün manevi hayatında özel bir yer tutmaktadır. Bu mevki kışları çok soğuk olduğundan Hasandede’nin oğulları beldenin bugün merkezi olan Havuzbaşı civarına yerleşirler. Hasandede’nin oğullarına izafeten köyün adı (Hasanoğulları –Hasanoğlu) biçiminde olmuştur. Burada hemen şunu da belirtmemiz gerekir ki, Hasanoğlan’ı halen Kırıkkale ilinin Hasandede beldesi ile karıştırırlar. Bu iki belde birbirinden farklıdır. Birisi Ankara’ya bağlı,diğeri ise Kırıkkaleye bağlıdır.

     Hasanoğlan’ın deniz düzleminden en yüksek noktası 1985 metreyi bulan “İdris” dağındaki “Kırkkızlar tepesidir”.

     Kasabanın ekonomisi, tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır. Civar ilçeler ve kasabalar içerisinde Hasanoğlan’ın tarımı çok gelişmiştir. Hasanoğlan’ın ekonomisinde arıcılık önemli bir yer tutmaktadır. Bu yönüyle Hasanoğlan’ın balı civar yörelere göre çok meşhurdur. Nüfusun çoğunluğu bir işte çalışmaktadır. Civarındaki fabrikalar belirli oranda genç nüfusu istihdam etmektedir. Bugün Hasanoğlan, emeklisi ve çalışanı çok olan kasabadır.

     Hasanoğlan’da bugün yedi tanesi kasaba içerisinde iki tanesi yol güzargahında olmak üzere dokuz tane cami mevcuttur. Bunların içerisinde kasabanın en eski yerleşim bölgesi olan Havuzbaşı Mahallesin’de, yapılış tarihi kesin bilinmeyen üst tavanı ağaç işlemeyle yapılmış olan Büyük Cami vardır.Ayrıca Akademisi ve Ders Aletlerinin de bölge için ayrı önemi vardır.

     Yeşildere Tarihçesi

     Yeşildere Ankara’nın 35.km doğusunda Ankara Samsun Karayolundan 7 km içeride Elmadağ İlçesi ile Hasanoğlan Beldesi arasında kurulmuş 2700 nüfuslu şirin bir beldemizdir.

     Tarihi oldukça eskilere dayanan Yeşildere tarihi ipek yolu üzerinde kurulmuş olup 1970 yılında şu anda bulunduğu yere taşınmıştır.

     07.06.1992 tarihinde belediyelik olan Yeşildere içerisinde iki adet mahalle bulunmakta olup bunlar adını Seyit Cemali Türbesinden alan Seyit Cemali Mahallesi ve Fatih Mahallesidir. Beldemiz tarihinde İslam dinine hizmet etmiş büyük evliyalar bulunmakta olup bu gün bunlara ait üç adet türbe bulunmaktadır. Kurtuluş savaşına Yeşildere köyünden 35 kişi katılmış olup Çanakkale savaşında 5 kişi Kurtuluş savaşında 9 kişi şehit olmuştur.

     Beldemizde iki adet ilköğretim okulu bulunmakta olup lise açılması için çalışmalar devam etmektedir. Beldemizde ayrıca 1 adet sağlık ocağı, iki adet cami ve bir adet PTT şubesi bulunmaktadır.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr