T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
YENİPINAR MAH. 245 ADA 18 VE 21 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 Belediye meclisimizin 02.01.2017 gün ve 10 sayılı kararı ile uygun
görülmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na
sunulan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.05.2017 gün ve 998 sayılı kararı ile
aynen onaylanan; Yenipınar Mahallesinde bulunan 245 ada18 ve 21 no'lu parsellere ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr