T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
GÜMÜŞPALA MAH. 121 NO'LU ADA İMAR UYGULAMASI (PARSELASYON)ASKI İLANI

 Belediyemiz Encümeni'nin 06.03.2017 tarih ve 22 sayılı Kararı ile 3194 sayılı Kanun'un 18. ve 19. maddesine göre uygun görülen Belediyemiz Gümüşpala Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İmarın 121 Adasında parsellerin zemin ve tapu yüzölçümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve 121 Ada parselleri ile 7795 no'lu kadastro parseli arasındaki mükerrerliğin çözümlenebilmesine yönelik hazırlanan 96148 no'lu
İmar Uygulamasının (Parselasyon Planı), 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun'un 7/b
maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Encümen'in 06.04.2017 tarih ve 775 sayılı ve 01.06.2017 tarh ve 1170 sayılı kararları ile onaylandığı bildirilmiştir.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr