T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
BAHÇELİEVLER MAH. 196/1,2,3 PARSELLERE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

Belediye Meclisimizin 02.05.2017 gün ve 2017/129 sayılı kararı ile
uygun görülen Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi 196 ada 1,2,3 sayılı parsellere ait 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değiGikliği teklifi,Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin
14.07.2017 gün ve 1473 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmektedir.Bu bağlamdan
hareketle; Belediye Meclisimizin 02.05.2017 gün 2017/129 sayılı kararıile uygun görülen
Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi 196 ada 1,2,3 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr