T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
GÜMÜŞPALA MAH. 96148-1 NO'LU İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

 Belediyemiz Encümeni'nin 06.03.2017 tarih ve 22 sayılı Kararı ile 3194 sayılı Kanun'un 18. ve 19. maddesine göre uygun görülen Belediyemiz Gümüşpala Mahallesi sınırları içerisinde bulunan imarın 121 no'lu Adasında parsellerin zemin ve tapu yüz ölçümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve 121 Ada parselleri ile 7795 no'lu kadastro parseli arasındaki mükerrerliğin çözümlenebilmesine yönelik hazırlanan 96148 no'lu imar Uygulamasının (Parselasyon Planı), 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun'un 7/b maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Encümen'in 06.04.2017 tarih ve 775 sayılı ve 01.06.2017 tarh ve 1170 sayılı kararları ile onaylandığı bildirilmiştir. Ancak Uygulama esnasında Gmarın 121 Ada 11,12,13 ve 14 no'lu Parsellerin tevhit edilmesi sebebiyle, konunun çözümü için hazırlanan ve söz konusu değişiklik işlenerek Gümüşpala Mahallesi tapulama 7795 no'lu ile 121 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 ve 16 no'lu Parsellere ait hazırlanan 96148-1 no'lu İmar Uygulaması (Parselasyon) dosyası ilgi (b)'de kayıtlı yazıda belirtildiği gibi Belediyemiz Encümeni'nin 03.07.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 10.08.2017 tarih ve 1739 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr