T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
PARSELASYON PLANI

 
Belediyemiz Encümeni'nin 17.07.2017 tarih ve 87 sayılı Kararı ile 3194 sayılı Kanun'un 18. ve 19. maddesine göre uygun görülen 96154 no'lu imar Uygulamasının (Parselasyon Planı), 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Encümen'in 24.08.2017 tarih ve 1883 sayılı ile onaylandığı bildirilmiştir.

İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre ilanen duyurulması maksadı ile Belediyemiz İlan Panosunda/İnternet sayfasında 1 ay (otuz gün) süreyle askıya çıkartılması hususunda ;

Bilgilerinize rica ederim.

 

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr