T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Gümüşpala Mahallesi 156 ada 2, 3, 4 parseller ASKI İLANI

 Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2017 gün ve 1593 sayılı kararı ile onaylanan Gümüşpala Mahallesinde bulunan imarın 156 ada 2, 3 ve 4 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr