T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
İsmetpaşa Mahallesi 229 Ada 20,29 Parseller İmar Revizyonu Askı İlanı

 Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1668 sayılı kararı ile onaylanan İsmetpaşa Mahallesinde bulunan imarın 229 ada 20 ve 27 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr