T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Gümüşpala Mahallesi 112 ada 3 ve 4 parsellere ait UİPD

 
Belediye Meclisimizin 03.07.2017 gün ve 2017/176 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz Gümüşpala Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 112 ada 3 ve 4 no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 gün ve 1848 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmektedir.
           Bu bağlamdan hareketle; Belediye Meclisimizin 03.07.2017 gün ve 2017/176 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 gün ve 1848 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz Gümüşpala Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 112 ada 3 ve 4 no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr