T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Gümüşpala Mah. 96152 no'lu imar İlanı

 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Dairesi
Başkanlığı'nın, 29/09/2017 tarihli ve E.100084 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazı ile Belediyemiz Encümeni'nin 19.06.2017 tarih ve 79 sayılı Kararı
ile 3194 sayılı Kanun'un 18. ve 19. maddesine göre uygun görülen Belediyemiz Gümüşpala
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan imarın 148 no'lu Adasına ait Parsellerde dönüklük,
öteleme ve Parsel cephe ölçülerinde farklılık gibi teknik hataların giderilmesine yönelik
hazırlanan 96152 no'lu İmar Uygulamasının (Parselasyon Planı), 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanun'un 7/b maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Encümen'in 14.09.2017
tarih ve 1978 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda Gümüşpala Mahallesi sınırları içerisinde İmarın 148 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8
no'lu Parselleri kapsayan 96152 no'lu İmar Uygulamasının (Parselasyon Planı), İmar
Kanunu'nun 19. maddesine göre ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr