T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
YUKARI KAMIŞLI MAH. 333 PARSEL UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 Belediye Meclisimizin 01.08.2017 gün ve 2017/221 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara BüyükGehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2083 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz Yukarı Kamışlı Köyü sınırları içerisinde bulunan 333 no'lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği...

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr