T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Kurtuluş Mah. 96151/1 No'lu İmar Uygulaması (Parselasyon) Askı İlanı

 Belediyemiz Encümeni'nin 11.09.2017 tarih ve 100 sayılı Kararı ile 3194 sayılı Kanun'un 18. ve 19. maddesine göre uygun görülen Belediyemiz Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan imarın 1217 Ada 1 no'lu Parsel ile 1219 Ada 1 ve 2 no'lu Parsellere ilişkin hazırlanan 96151/1 no'lu İmar Uygulamasının (Parselasyon Planı), 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun'un 7/b maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Encümen'in 16.11.2017 tarih ve 2496 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiştir.
Bu doğrultuda Belediyemiz Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İmarın 1217 Ada 1 no'lu Parsel ile 1219 Ada 1 ve 2 no'lu Parsellere ilişkin hazırlanan 96151/1 no'lu İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr