T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Bahçelievler Mah.2124 Ada 16 ve 17 no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Askı İlanı

  Belediye Meclisimizin 08.09.2017 gün ve 2017/264 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi  sınırları içerisinde bulunan 2124 Ada 16 ve 17  no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2276 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı belirtilmektedir.
Bu bağlamdan hareketle; Belediye Meclisimizin 08.09.2017 gün ve 2017/264 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2276 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2124 Ada 16 ve 17 no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr