T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Tekkeköy Mahallesi 180 ve 181 no'lu parsellere İlişkin 1/1000 Uygulamalı İmar Plan Değ. Askı İlanı

 Belediye Meclisimizin 02.10.2017 gün ve 2017/279 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz Tekkeköy Mahallesi  sınırları içerisinde bulunan 180 ve 181  no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2274 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı belirtilmektedir.             
Bu bağlamdan hareketle; Belediye Meclisimizin 02.10.2017 gün ve 2017/279 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2274 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Belediyemiz Tekkeköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 180 ve 181 no'lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr