T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
ŞEHİTLİK MAHALLESİ 1847 ADA 42 PARSEL PARSELASYON İLANI

 
Belediyemiz Şehitlik Mahallesi sınırları içinde bulunan kadastronun 1847 Ada 42 nolu parseli kapsayan parselasyon planları Belediyemiz encümenince 12/04/2018 tarih ve 45 sayılı karar ile uygun görülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümenince 24/05/2018 tarih ve 938 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır. 96159 sayılı parselasyon planlarını 3194 Sayılı imar kanunu kapsamında 30 gün askıya çıkarılmıştır.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr