T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
GÜMÜŞPALA MAH. 138 ADA PARSELASYON PLANI

 
Belediyemiz Gümüşpala Mahallesi sınırları içinde bulunan 138 ada ve tüm parsellerini kapsayan parselasyon planları Belediyemiz encümenince 02/04/2018 tarih ve 38 sayılı karar ile uygun görülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümenince 17/05/2018 tarih ve 911/2459 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır. 96161 sayılı parselasyon planları 3194 Sayılı imar kanunu kapsamında 30 gün askıya çıkarılmıştır tüm halkımıza duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr