T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
228 Ada 7,8,9,10,11 ve 12 no'lu Parseller1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

 Belediye Meclisimizin 05.02.2018 tarih ve 2018/42 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 228 Ada 7,8,9,10,11 ve 12 no'lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarih ve 1499 sayılı kararı ile aynen onaylandığı belirtilmektedir. Bu bağlamdan hareket le; Belediye Meclisimizin 05.02.2018 tarih ve 2018/42 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarih ve 1499 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 228 Ada 7,8,9,10,11 ve 12 no'lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr