T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
210054 Ada 4 ve 5 no'lu Parsel Uygulama İmar Planı

 Belediye Meclisimizin 06.11.2017 tarih ve 2017/305 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 21005 Ada 4 ve 5 no'lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 gün ve 584 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı belirtilmektedir. Bu bağlamdan hareketle; Belediye Meclisimizin 06.11.2017 tarih ve 2017/305 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 gün ve 584 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 210054 Ada 4 ve 5 no'lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr