T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
YENİCE Mh. 689 ADA 13-14-15 Par.Uyg.İmar Plan Değ.

 Belediye Meclisimizin 02.10.2017 gün ve 2017/270 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz Yenice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 689 Ada 13,14 ve 15 no'lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 gün ve 1440 sayılı kararı ile aynen onaylandığı belirtilmektedir. Bu bağlamdan hareketle; Belediye Meclisimizin 02.10.2017 gün ve 2017/270 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 gün ve 1440 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz Yenice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 689 Ada 13,14 ve 15 no'lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr