T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Bilgi Edinme

 
:: Bilgi Edinme Başvuru Formları:: Bilgi Edinme Raporları
Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elmadağ Belediyesi 2007 Yılı Bilgi Edinme Raporu (Yakında)
  
:: Gerçek Kişiler İçin:: Tüzel Kişiler İçin
Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu
  Microsoft Word (.doc)
  Adobe Acrobat (.pdf)
Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu
  Microsoft Word (.doc)
  Adobe Acrobat (.pdf)
  
:: Bilgi Edinme Birimi:: Kanun ve Yönetmelikler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Elmadağ Belediyesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular
+90 (312) 863 36 60 numaralı faksa, formlar eksiksiz doldurularak yapılabilecektir
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

:: İletişim

Adres : Yenice Mahalesi İnönü Cad. No:57 ELMADAĞ / ANKARA
Telefon : +90 (312) 863 06 50
Fax : +90 (312) 863 36 60


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr