ARAMA

Yeşildere - Fatih Mahallesi 264, 265, ve 268 numar...

Geri

Yeşildere - Fatih Mahallesi 264, 265, ve 268 numaralı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

9 Ocak 2024

Belediyemiz Meclisinin 27/07/2023 gün ve 179 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeşildere - Fatih Mahallesi 264, 265, ve 268 numaralı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2023 gün ve 1413 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği 1 ay(30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.