ARAMA

KAYADİBİ MAHALLESİ 139 ADA 55, 56, 57, 58, 60 VE 1...

Geri

KAYADİBİ MAHALLESİ 139 ADA 55, 56, 57, 58, 60 VE 140 ADA 39 VE 59 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

18 Ocak 2024

Belediyemiz Meclisinin 01/09/2023 gün ve 222 sayılı kararı ile uygun görülen, Kayadibi Mahallesi 139 ada 55, 56, 57, 58, 60 ve 140 ada 39 ve 59 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2023 gün ve 1829 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği 1 ay(30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.