ARAMA

İskan İşlemleri Evrakları

Geri

İskan İşlemleri Evrakları

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN BELGESİ) İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Vizelerin yapıldığını gösterir üstyazı (Temel, Toprak, Isı Yalıtım Ve Demir Vizeleri ), Kanal Vizesi (Kanal yoksa Onaylı Fosseptik Projesi ve Vizesi) ASKİ’ den

2. SGK’dan İskân İlişiksizlik Belgeleri,

3. Numarataj Belgesi, m² Cetveli

4. Binanın İki Cephesinden 13x18 Abadında 2x2= 4 Adet Fotoğraf,

5. Cins Tashihi Dosyası ve Vergi Dairesi ilişiksizlik yazısı,

6. Tapu Tescil Belgesi (1 ay geçerli)

7. Telekom ve Doğalgaz(VARSA) Uygunluk Yazıları,

8. Yapı Denetim İş Bitirme Tutanağı ve Yapı Denetimi Sertifikası

9. Asansör Ruhsatı(VARSA)

10. Sığınak Raporu.(VARSA)

11. Enerji kimlik Belgesi

12. Elektrik Ve Sıhhi Tesisatçı Taahhütnamesi

13. Harç Ve Ücretler,

14. Mali Hizmetlerden Emlak Beyan Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı

15. Yol Teknik Altyapı Bedeli İlişiksizlik Yazısı

16. İtfaiye Uygunluk Yazısı ve Harcı