ARAMA

, Muzaffer Ekşi Mahallesi sınırları içerisinde bul...

Geri

, Muzaffer Ekşi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 18 hklık alanda yapılan Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

19 Haziran 2023

Belediyemiz Meclisinin 06/02/2023 gün ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Muzaffer Ekşi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 18 hk’lık alanda yapılan Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2023 gün ve 664 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği 1 ay(30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.